Tuesday, March 1, 2011

009- ALEXANDRE AFONSO DE CARVALHO FILHO

TO DEAR FRIENDS OF DENMARK:
                                  THANK THE STIMULUS
OUR HUGS
*

TIL Kære venner AF DANMARK:


VORES Hugs


BAHIA WILL KNOW!

BAHIA vil vide!

==============================================


ALEXANDRE AFONSO DE CARVALHO FILHO


FACULTY OF BAHIA (MEDICINE)

FAKULTET af Bahia (MEDICIN)

                                                       
Født i Salvador, i 1893.
Indsat graden af Doctor of Medicine i 1917, det medicinske fakultet på Bahia.
Klassekammerater var nogle prominente figurer i medicin Bahia: Agenor de Souza Bomfim, Raymundo Arlindo de Assis, Armando Sampaio Tavares, Columbus Moreira Spinola, Edgar Rego Santos, Mário Macedo Costa (2).
Fungerende sekretær for fakultetet, i perioden 1919 til 1920. Kontrakt Professor i Dental Therapeutics i 1922. Lærervikar, ved licitation af Otorhinolaryngology i 1923. Midlertidig professor i medicinsk fysik, fra 1924 til 1926. Fungerende Professor i Otorhinolaryngology i 1927.
Han døde i 1928, med 35 år gammel.
"Efter at have døde i en ung alder, men gav Dr. Alexander frodige bevis for en ædel karakter, af stor kærlighed til arbejde og altid viste en lærer tilbedelse, retskafne og fromme hverv" (SA Oliveira, arbejde dommen).
Bibliografiske kilder:
1. Sá Oliveira, Eduardo - Historiske Memory of Det Lægevidenskabelige Fakultet i Bahia, om året 1942. Salvador, 1992.
2. Tavares-Neto, José - Kandidater fra 1812 til 2008, Faculty of Medicine i Bahia. Feira de Santana, 2008.
Ouvir
Ler foneticamente


Born in Salvador, in 1893.
Pasted the degree of Doctor of Medicine in 1917, the Faculty of Medicine of Bahia.
Classmates were some prominent figures in medicine Bahia: Agenor de Souza Bomfim, Raymundo Arlindo de Assis, Armando Sampaio Tavares, Columbus Moreira Spinola, Edgar Rego Santos, Mário Macedo Costa (2).
Acting Secretary of the Faculty, in the period 1919 to 1920. Contract Professor of Dental Therapeutics in 1922. Substitute Teacher, by tender of Otorhinolaryngology in 1923. Temporary professor of Medical Physics, from 1924 to 1926. Acting Professor of Otorhinolaryngology in 1927.
He died in 1928, with thirty-five years of age.
"Having died still young, however, gave Dr. Alexander lush evidence of a noble character, of great love for work and always showed a teacher worship, righteous and pious duties" (Sá Oliveira, work cited).BIBLIOGRAPHIC SOURCES:
1. Sá Oliveira, Eduardo - Historical Memory of the Faculty of Medicine of Bahia, concerning the year 1942. Salvador, 1992.
2. Tavares-Neto, José - Graduates from 1812 to 2008, Faculty of Medicine of Bahia. Feira de Santana, 2008.

Tak Stimulus

No comments:

Post a Comment